Dizalice i montaža

Demontaža i montaža (preseljenje) postrojenja

 • Demontaža separacije (kompletno toranj, 7 transportera, sito te konstrukcija, približno 300t opreme), te transport i montaža u GIRK Kalun Drniš

Kalun402

 • Izrada i montaža dva nova usipna koša u GIRK Kalun Drniš
 • Sanacija punionica te pojačanja silosa rebrima 500m3, Drniš
 • Montaža nove hale 1000 m2 u GIRK Kalun Drniš
 • Reparatura i montaža novog kamenoloma od stare opreme (usipni koš, dodavač, vibro rešetka, primarna drobilica, transporteri) u Kljenku-Vrgorac

Kalun2

 • Montaža 3 kom. velikih vrata na halama u luci Šibenik
 • Izrada platforme na silosu filera radi postavljanja otprašivača na njemu
 • Izrada i popravak dijela hale “REVIJE” u Bilicama
 • Rekonstrukcija krova bazena “SOLARIS”
 • Demontaža i transport opreme u tvornici “Dalmacija” Dugi rat za “Građevno” - Vrgorac (primarna drobilica 70t, usipni koš, dodavač te transporteri

GIRK Kalun - Drniš (pogledajte galeriju slika)

 • Demontaža dva silosa od 250m3 u Podcrkavlju te transport i montaža u GIRK Kalun Drniš (zbog veličine svaki je rasječen na 16 dijelova te u Drnišu ponovo u cijelosti zavaren

Kemoplast - Zadar (pogledajte galeriju slika

 • Demontaža i transport ukrcajnog sistema u “Dalmacija”-Dugi rat (kompletan sistem iskrcaja i skladištenja brodova)

Ostali referentni radovi (pogledajte galeriju slika)

 • Izrada i montaža krova na betonskim zidovima na skladištu u Kninu

 

 • Izrada i montaža čeličnog krova na obiteljskoj kući Lovrić, u Šibeniku, 100m2

 

 • Demontaža i transport silosa (čeličnog i poliesterskog) 500m3 i 800 m3 za Kemoplast -Zadar
 • Montaža betonare 2,5m3 za firmu “Sarađen” na kapeli kod Murtera
 • Demontaža betonare u Lučkom-Zagreb, firma “Gortan” Gradisova betonara te transport i montaža u Biogradu n/m za firmu “Ćirjak”
 • Montaža betonare za firmu “Majić”Trogir

 

 • Demontaža, transport i montaža uz pomoć dviju 20-tonskih dizalica iz pogona ferolegure u pogonu “Maraš” -Vrsi Mulo
 • Rekonstrukcija jedne od dviju dizalica koju je bacila bura s visine od 11m
 • Demontaža dijelova tvornice u Podcrkavlju za GIRK Kalun (separatori svaki 10 t, elevatori, silosi, transportne trake, elektro-motori, rekuperatori na visini 40m, otprašivači itd.)
 • Transport i predmontaža djelova mosta na Krki na relaciji Slavonski brod, kolodvor-Ražine, most na Krki

 

 • Izrada hale za “MERIDIJAN” charter u marini Sukošan
 • Izolacija krova hale za “Hiper Activ” u Ražinama

 

 • Demontaža i transport hale grafitaže 2200m2 + aneks u krugu TEF-a za “Splitsku plovidbu”
 • Demontaža nadstrešnice 1500m2 u krugu TEF-a za ciglanu Cerna te transport
 • Demontaža, transport i montaža postrojenja drobljenja za MPB-beton, Split
 • Demontaža i transport 16 mačaka s krova u krugu TEF-a za GORICA STAKLO
 • Ostali poslovi za: Beton Lučko-Lučo, Brala trade-Posedarje, Klas, Majić, Splitska plovidba itd.